fredag 30. januar 2015

Internett i Italia

Vi har hatt internett i Villa Serena i flere år. Vi har hatt flere forskjellige leverandører. Vi har hatt særdeles vekslende hell med våre leverandører.

Vi har ikke fasttelefon og dermed ikke tråd inn til huset. Det utelukker en god del av mulige leverandører.

Dermed måtte vi gå for trådløs løsning.
Første gang via en antenne på taket til en sender i Cisternino. 11 km luftlinje. Det virket nesten bra, men av og til virket det slett ikke. En periode hadde vi 10-12 timer virkning totalt i løpet av et par uker. Servicekontoret ble nedlagt og flyttet til Lecce og hvis vi ville klage måtte vi møte opp personlig. 100 km hver vei.
Å si opp dette bød også på utfordringer. Det var ikke lett. De forlangte skriftlig meddelelse sendt rekommandert i posten! Et firma som lever av å levere internett klarer ikke å svare på mail, men ønsker at kundene bruker posten! Jeg forsøkte å skrive oppsigelse, scanne denne og sende til firmaet, men da ble filen så stor at det kom tilbakemelding om at mottakers innboks var full. Velkommen til det 21. århundre.


Neste leverandør ble forsøkt. De hadde sender bare 3-400 meter fra oss og lovte gull og grønne skoger. Det ble ikke mye edelt metall og lite skog. De påsto at det var et tre på vår eiendom som stoppet signalet. Etter at vi felte treet ble det ikke bedre og vi fikk ikke svar på hverken mailer eller telefon.

Så havnet vi på løsningen med parabolantenne. Det er flere leverandører, men alle får signalene fra samme satellitt.
Første gang havnet vi hos "Open-Sky". Det var en papirmølle av en annen verden. Kontrakten måtte printes, fylles ut og signeres og returneres på fax! De aksepterte ikke en scannet kontrakt, kun fax. Når man da tar i betraktning at dette er et selskap som har internettlevering som hovedgesjeft kan man bare undres.

Men det virket etter en del om og men. Vi hadde kun mulighet for å laste ned 25 Giga pr måned og etterpå gikk farten drastisk ned.
Jeg tenkte at vi heller ville gå for en løsning uten månedsbegrensning. Da fant vi "SKY-dsl". Dette firmaet viste seg å ikke levere det som ble lovet. Farten var få prosenter av det som var lovet. Den avtalte prisen var inkl. MVA, men de la til moms til det avtalte. Det ble noen måneder med frustrasjon.

Nå er vi klar for en ny sesong i Puglia. Vi har begynt nedtelling og det er 54 dager igjen.

I god tid satte jeg i gang for å forsøke å finne et bedre alternativ for internett. Flere leverandører ble kontaktet og spurt om hva de kunne tilby og til hvilke priser. Jeg fortalte alle om min frustrasjon med begrensinger av fart og totalpakke.
Tre leverandører svarte på henvendelsen. En svarte samme dag, en svarte neste dag og en svarte etter en uke. Sistemann diskvalifiserte seg selv allerede da.
Jeg sto igjen med to alternativer, Sitmar og Europasat.

Det var i grunnen ikke noe tvil. Sitmar var dyrest (bare litt) men Europasat sin representant var på hugget i en annen liga. Alle spørsmål og problemstillinger ble besvart i løpet av timer. Bestilling ble gjort via deres representant - i Italia. Dessverre har disse også månedsgrense, men med gratis oppdatering dersom man vil det. Nedgradering koster, men avslutning av kundeforholdet er gratis. Dermed kan vi stenge ned for vinteren når den tid kommer og starte opp igjen om våren.

Vi har også fått vite at det er to måter å levere internett på. Noen kjøper en datapakke fra satelitteieren og deler denne pakken på mange brukere. Det var en slik ordning SKY-dsl solgte inn til oss i fjor.
Så er det leverandører som kjøper en pakke til hver kunde. Det er en slik løsning vi går for i 2015. Noe dyrere, men sikkert færre frustrasjoner.

Nå gjenstår å teste om løftene blir holdt når hverdagen kommer. Jeg har god tro.

Akkurat nå frister det ikke å dra til Puglia. Det er nesten like surt vær som her i Stavanger. I nyttår var det enda verre.

Tillegg 15. september 2015.

Vi har  hatt internett fra Europasat siden slutten av mars og kan bare si oss fornøyde.
Ikke ett eneste avbrudd i signalene i hele perioden og når vi sa det opp i august var det også problemfritt selv om vi sa opp med kortere frist enn kontrakten skulle tilsi.

I tillegg var vi koblet opp mot server i England, noe som gjorde at vi kunne se engelske TVprogrammer.

Dersom andre er interessert i samme løsning, ta gjerne kontakt med meg så kan det hende at dere får avslag i prisen. De har nemlig kampanjeperioder av og til og da må det en anbefaling fra en allerede eksisterende kunde til for å få benytte kampanjen.

Mens vi venter...på det siste blogginnlegg

 Mens vi venter...på det siste blogginnlegg kan vi jo fortelle litt om andre ting som skjer. En ukes tid før vi skulle dra tilbake, oppdaget...